#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Složení komisí a výborů ve volebním období 2014 - 2018

Složení finančního výboru obce Chuchelná:


Ing. Jaroslav Kolarčík - předseda finančního výboru

Ing. Josef Jurášek - člen finančního výboru

 Aleš Oleják - člen finančního výboru


Složení kontrolního výboru obce Chuchelná:


Bc. Ondřej Lejnar - předseda kontrolního výboru

Stanislav Drastík - člen kontrolního výboru

Mgr. Miroslav Josefus - člen kontrolního výboru

 


Složení kulturní a sociální komise obce Chuchelná:

 1. Mgr. Monika Štefková - předseda a člen ZO
 2. Ing. Liána Vinklárková - člen ZO
 3. MUDr. Ilona Nedvědová - člen ZO
 4. Petra Langrová - člen ZO
 5. Mgr. Alena Valentová - aktivista
 6. Mgr. Kristina Olejáková - aktivista
 7. Mgr. Martina Jakšová - aktivista
 8. Mgr. Helena Musilová - aktivista
 9. Bc. Josef Kamrád - aktivista
 10. Jaroslav Kroutil - aktivista       


Složení  komise  pro projednávání přestupků obce Chuchelná:

 1. Mgr. Pala Tomáš/předseda
 2. Oleják Adolf /aktivista
 3. MeinhardD Petr /aktivista
 4. Šustr Jaroslav /aktivista