#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Složení komisí a výborů ve volebním období 2014 - 2018

Složení finančního výboru obce Chuchelná:


Ing. Jaroslav Kolarčík - předseda finančního výboru

Ing. Josef Jurášek - člen finančního výboru

 Aleš Oleják - člen finančního výboru


Složení kontrolního výboru obce Chuchelná:


Bc. Ondřej Lejnar - předseda kontrolního výboru

Stanislav Drastík - člen kontrolního výboru

Mgr. Miroslav Josefus - člen kontrolního výboru

 


Složení kulturní a sociální komise obce Chuchelná:

  1. Mgr. Monika Štefková - předseda a člen ZO
  2. Ing. Liána Vinklárková - člen ZO
  3. MUDr. Ilona Nedvědová - člen ZO
  4. Petra Langrová - člen ZO


Složení  komise  pro projednávání přestupků obce Chuchelná:

  1. Mgr. Viktor Cvek/předseda
  2. Oleják Adolf /člen komise
  3. MeinhardD Petr /člen komise
  4. Šustr Jaroslav /člen komise