#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zastupitelstva obce Chuchelná ve volebním období 2014 - 2018

Nejvyšším orgánem každé obce je obecní zastupitelstvo. Zastupitelé jsou voleni přímo občany obce v komunálních volbách, které se konají jednou za čtyři roky. Je orgánem kolektivním, každý zastupitel má jeden hlas a rozhoduje většinovým způsobem. 

Jedná se o nejvyšší volený orgán obce. Zákon o obcích specifikuje věci, o kterých přísluší zastupitelstvu rozhodovat - zjednodušeně jsou to nejdůležitější záležitosti (schvalování rozpočtu obce, prodej nemovitostí apod.). 

Zastupitelstvo obce Chuchelná má zastupitelstvo o 15 členech a k přijetí rozhodnutí je tedy zapotřebí minimálně 8 hlasů. Zastupitelstvo se schází zpravidla jednou za  tři měsíce, dle potřeby někdy i častěji, a jeho jednání jsou veřejná.

 

Drastík Stanislav                                                           

Mgr. Josefus Miroslav                                                

Mgr. Joško Jiří  - člen rady obce                                                             

Ing. Jurášek Josef                                                          

Ing. Kolarčík Jaroslav                                                  

Langrová Petra                                                             

Bc. Lejnar Ondřej                                                     

Ing. Nedvěd Milan   - místostarosta obce                                                

MUDr. Nedvědová Ilona                                           

Oleják Aleš                                                                    

Ing. Rudolf Sněhota  - starosta obce                                               

Mgr. Štefková Monika                                                

Ing. Vinklárková Liána                                                 

Vojkůvka Zdeněk  - člen rady obce                                                     

Ing. Žídek Ivo  - člen rady obce