#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

KORONAVIRUS - Informace pro občany

Typ: ostatní
Všechny důležité informace a odkazy na články týkající se koronaviru. Tyto informace jsou určeny občanům.

KORONAVIRUS - INFORMACE PRO OBČANY

 

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU 12.3.2020 od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů.

 

Od soboty 14. března 00.00 hodin platí i mimořádná opatření v mezinárodní dopravě. Vládou vyhlášené mimořádné opatření v souvislosti s vyhlášením stavu nouze se dotýká i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo zveřejnilo informace k přijatým opatřením

Na základě vyhlášení stavu nouze vydalo Ministerstvo vnitra mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.

 

Ministerstvo zdravotnictví spustilo ve čtvrtek večer nový web ke koronaviru.

 

Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Informace ke stažení zde.

 

 

Starosta obce Chuchelná velmi žádá občany, aby byli tolerantní a dodoržovali vládou nařízená karanténní opatření. Především apeluje na nošení roušek ve veřejných prostorách, hlavně obchodech a na dodržování odstupu při nakupování.

Pokud nemáte doma roušky, použijte, prozatím, alespoň šátky nebo šály. Obec již zajišťuje roušky ve vlastní režii. Momentální situace si to vyžaduje. Nechráníte jen sebe, ale takto projevíte i ohleduplnost k ostatním.

Jen takto můžeme zamezit dalšímu šíření koronaviru!

Moc děkuji a zdravím Vás.

Ing. Rudolf Sněhota - starosta obce Chuchelná

 

 

 

 

Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
 
Současně usnesením č. 199 ze dne 12. 3. 2020 rozhodla o přijetí krizového opatření podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením zakázala s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby.
 
 

Nejdůležitější opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu:

 

SPECIÁLNÍ TELEFONNÍ KONTAKTNÍ LINKA OBCE CHUCHELNÁ 

+420 724 180 678 

Pro občany, kteří budou umístěni do karantény bez možnosti zabezpečení donášky potravin do míst jejich pobytu a jinak by byli nuceni chodit do obchodů, kde nákazou COVID-19 ohrožují ostatní nakupující občany a hlavně personál těchto obchodů.

 

 
Nejnovější informace:
Speciální web ke koronaviru: koronavirus.mzcr.cz

 

Opatření ŘKF Chuchelná v souvislosti se šířící se nákazou koronaviru.

Vzhledem k opatření vlády a podle instrukcí biskupa Ostravsko-opavské diecéze se všechny bohoslužby ruší až do odvolání. Otec Vlastimil bude sloužit mši sv. bez účasti lidu na úmysl, který již byl dán na daný den. Pokud chcete úmysl zrušit či posunout, volejte na telefonní číslo pana faráře 731 625 672. Zavolejte obzvláště vy, kdo máte mši sv. v neděli. Tam bude třeba domlouvat náhradní termín.

Stejně tak jsou zrušeny všechny křížové cesty a duchovní obnova v Chuchelné dne 21. 3. 2020.

V případě pohřbu volejte nejdříve na tel. číslo pana faráře. Pohřební obřad bude pak probíhat jen v okruhu nejbližší rodiny.

Svátosti budou udělovány individuálně po domluvě s knězem. Týká se to křtů, pomazání nemocných a svátosti smíření.

Všichni věřící jsou až do odvolání dispensováni (osvobozeni) od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Otec Vlastimil povzbuzuje k účasti na bohoslužbách prostřednictvím televize a rádia a ke slavení neděle v rodinném kruhu.

 

Omezení osobní linkové přepravy

S ohledem na přerušení školní docházky dojde k omezení linkové osobní dopravy v termínu od pondělí 16.03.2020 formou výlukových jízdních řádů v režimu rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdnin.

Změny jízdních řádů budou dostupné na webových stránkách www.portal.idos.cz a www.kodis.cz.

 

Karanténa a jak se v ní chovat

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala v ohnisku nákazyonemocnění COVID 19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění. Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků.

Co má dělat osoba v karanténě?

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny
 

 • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
 • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhoďte
 • hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
 • aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)

dále:

 • často větrat
 • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny, nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou – pokud to není možné a jednolůžková izolace není k dispozici, lůžka by měla být umístěna nejméně 1 m od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat.
 • čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek (dezinfekčními prostředky působící na viry-poraďte se s prodávajícím)
 • měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

 

Zajištění nákupů, léků, venčení domácích mazlíčků, doporučená pošta

 • nákupy, donášku léků apod. si zajistit telefonicky a položit po domluvě nejlépe za zavřené dveře
 • přebíraní poštovních doporučených zásilek jedině s rouškou a kontakt omezit na minimum (po nezbytně nutnou dobu)
 •  pobyt na vlastní zahradě bez přítomnosti dalších lidí je možný
 •  venčení domácích mazlíčků zajistit jinou osobou
 • v případě nutnosti ošetření u lékaře, volat 155, upozornit na vydání karanténních opatření, vyčkat pokynů.

Co mám dělat, když nemám možnost zajistit si nákup, či venčení domácích mazlíčků jinou osobou a bydlím v panelovém domě:
 

 • cestou praktického lékaře si zajistit respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2, případně 2 chirurgické roušky, v krajním případě lze použít šátek, šálu apod., kterou si zakryjete ústa a nos – toto se týká osob, které nemají příznaky onemocnění
 • nepoužívat výtah
 • nakoupit v době, kdy je nejmenší pohyb osob – brzy ráno po otevření obchodu, případně v noci
 • dodržovat odstup min. 1 m od ostatních osob
 • důsledně dbát na hygienu rukou, nesahat si na nos, ústa apod.

Pokud je to možné, získávat si neustále aktuální informace z internetu, zpráv apod. z ověřených odkazů - např. https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)

Tato karanténní opatření a doporučení jsou v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN.


Přílohy

Vytvořeno: 11. 3. 2020
Poslední aktualizace: 24. 3. 2020 07:36
Autor: Správce Webu