#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

KORONAVIRUS - Informace pro občany

Typ: ostatní
Všechny důležité informace a odkazy na články týkající se koronaviru. Tyto informace jsou určeny občanům.

KORONAVIRUS - INFORMACE PRO OBČANY

 

Výzva starosty obce

k dodržování nařízených opatření

Z důvodu narůstajícího počtu nakažených COVIDEM – 19 v obci Chuchelná vyzýváme všechny návštěvníky obce a občany obce k dodržování všech opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. V případě jakýchkoliv příznaků informujte okamžitě obvodní lékařku, která zvolí další postup nebo zůstaňte doma v karanténě. Chráníte nejen sebe, ale můžete zabránit momentálnímu nekontrolovanému rozšiřování této nemoci v obci.

 Buďte ohleduplní nejen k sobě, ale i k ostatním!!!

 

Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvistlosti s epidemii - sbírka zákonů č. 180 ze dne 30.10.2020  

 

Zdůvodnění proč se dělají opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Nový Covid Portál, který přehledně a jednoduše informuje o všech nařízeních.

 

Co se od pátku 18. prosince 2020 mění?

 • Omezení volného pohybu mezi 23:00-05:00 hodin
 • Omezení shromažďování na maximálně 6 osob mimo stanovené výjimky
 • Bohoslužby – maximálně 20 % kapacity míst k sezení při dodržení 2 m rozestupů, dezinfekce a roušek
 • Svatby a pohřby - sníženo na 20 osob
 • Zůstává omezení úředních hodin orgánů veřejné správy i obecních úřadů pro veřejnost
 • Knihovna - provoz přes výdejní okénko
 • Dochází k uzavření vnitřních sportovišť (včetně bazénů, fitness, wellness a saun)
 • Možné je cvičení na venkovních sportovištích ve skupinkách maximálně 6 osob (platí pro amatérské sportovce)
 • Uzavření hotelů, ubytovacích zařízení a restaurací
 • Výdejní okénka pouze v době od 05:00 do 23:00 hodin
 • Lyžařské areály a vleky budou v provozu od pátku 18. 12. 2020, avšak není možnost se ubytovat a občerstvení pouze přes výdejní okénko
 • Klienti pobytových sociálních služeb - s platností od 16. prosince 2020 se ruší zákaz vycházení klientů mimo areály zařízení - klienti mohou za specifických podmínek opustit zařízení. Pokud je to do 6 hodin, pak s respirátorem FFP2, při delším pobytu mimo zařízení následuje po návratu antigenní test a izolace po dobu 3-4 dny s následným dalším testem.
 • Ruší se pracovní povinnost studentů.

Vánoční prázdniny pro žáky a studenty ZŠ a SŠ začínají už v pondělí 21. 12. 2020

Co 18. prosinci 2020 zůstává beze změny?

 • Zůstává povinnost nosit roušky uvnitř budov a při vzdálenosti menší než 2 metry také v zastavěných oblastech obcí
 • Nebude obnoven zákaz nedělního prodeje
 • Zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství
 • V provozu zůstávají všechny obchody a služby (včetně kadeřnictví, kosmetiky, masáží a solárií)
 • Nadále budou umožněny návštěvy v zařízeních sociálních služeb (podmínka negativního antigenního testu ne staršího 48 hodin)

 

 1. Usnesení č. 1325: Zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
 2. Usnesení č. 1332: Krizové opatření omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb
 3. Usnesení č. 1333: Úprava krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020
 4. Usnesení č. 1334: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob
 5. Usnesení č. 1335: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 6. Usnesení č. 1336: Krizové opatření o zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. prosince 2020

 

 

Od 28.10.2020 platí nová omezení - Sbírka zákonů č. 176 ze dne 26.10.2020

 • ZÁKAZ NOČNÍHO VYCHÁZENÍ - od 21:00 a 04:59 s výjimkou pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště. V provozu mohou zůstat také rozvážkové služby potravin.
 • OMEZENÍ MALOOBCHODU - prodejny musejí zůstat v neděli po celý den zavřené. V ostatních dnech mohou mít otevřeno pouze od 05:00 do 20:00. Nevztahuje se to na čerpací stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště, železniční stanice nebo autobusová nádraží. Současně se omezení doby nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních a na restaurace, které budou moci pokrmy připravovat a bude možné si je vyzvedávat.
 • POVINNÝ HOMEOFFICE - povinné využívání home office u všech zaměstnanců, kterým to dovoluje charakter práce a provozní podmínky.
 • PLOŠNÉ TRSTOVÁNÍ V DOMECH SENIORŮ
 • OMEZENÍ NEAKUTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH
 • OMEZENÍ TRHŮ A MOBILNÍCH PRODEJEN - Zákaz platí pro prodeje na tržištích a v mobilních provozovnách. Bude však existovat řada výjimek.

 

 

OMEZENÍ od 22.10.2020 do 3.11.2020 - Sbírka zákonů č. 171 ze dne 21.10.2020

OMEZENÍ POHYBU:

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše vyjmenovaných případů

 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru

 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, kolegů z práce nebo výkonu činnosti, k níž je podle zákona třeba víc lidí; výjimku mají také děti, žáci a studenti při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních

 • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud to je možné.

 

ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU S VYJÍMKAMI:

 • cest do zaměstnání a v rámci podnikání

 • nezbytných cest za rodinou a blízkými

 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb pro sebe či své blízké (patří sem i dobrovolnictví a sousedská výpomoc), jako jsou nákupy, starost o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot či vynášení odpadu

 • cest k lékaři či do zařízení sociálních služeb (i jako doprovod)

 • neodkladných cest na úřad (i jako doprovod)

 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy, služeb včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče

 • cest do přírody, do parků či na chaty

 • cest za účelem vycestování z ČR

 • účasti na svatbě a pohřbu (v počtu ne vyšším než 10 osob) či návštěvy hřbitova

 • cest zpět do místa svého bydliště.

 

ZÁKAZ SHROMAŽĎOVÁNÍ:

 • právo pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím - shromáždění se může účastnit nejvýše 100 lidí ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň dva metry, přičemž každý účastník je povinen mít roušku či jinou ochrannu dýchacích cest.

 

OMEZENÍ OBCHODU A SLUŽEB:

 • maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, což se dotkne třeba prodejen oblečení a bot nebo papírnictví a hračkářství

 • řada obchodů má však výjimku, což platí třeba pro prodejny potravin, lékárny, drogerie nebo prodejny krmiva pro zvířata, železářství, prodejny domácích potřeb či galanterie a otevřeno mohou mít třeba také květinářství (seznam výjimek v článku zde).

 • Také farmářské trhy budou moci fungovat i přes vyhlášená omezení pohybu a prodeje.

 • Ze služeb musí zavřít třeba kadeřníci, naopak otevřeno mohou mít pohřební služby, autoservisy nebo zámečnictví.

 

OMEZENÍ NA ÚŘADECH:

 • vláda uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby přešly na omezený provoz a omezily kontakt zaměstnanců s veřejností

 • měly by upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách.

 • úřední hodiny by se měly omezit na dva dny v týdnu v rozsahu pět hodin v daném dni

 

od 21.10.2020 další opatření

 • povinnost nosit roušky i venku ve městech a v obcích, pokud budou k sobě blíže než dva metry. Členové stejné domácnosti pak roušku mít nemusí. Výjimku mají lidé, kteří sportují. 
 • povinné nošení roušek v autě, pokud v něm necestují členové jedné rodiny

 

od 14.10.2020 platí nová omezení dle Sbírku zákonů č. 166 s aktuálně přijatými opatřeními v souvislosti s epidemii koronaviru:

 • Omezení shromažďování na 6 lidí  - od 14.10. do 3.11. platí omezení shromažďování na šest lidí (s výjimkou rodin či zaměstnání)
 • Uzavření škol - od 14.10. do 1.11. budou pro prezenční výuku uzavřené všechny školy s výjimkou mateřských
 • Uzavření restaurací, barů a klubů - od 14.10. do 3.11. zcela uzavřeny restaurace a bary
 • Zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech - od 14.10. do 3.11. zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech
 • Roušky i na zastávkách MHD - povinnost nosit roušky i na zastávkách veřejné dopravy, tedy na jejich nástupištích, v přístřešcích a čekárnách

 

8.10.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod

 • Informace vlády k omezení
 • zakazuje provoz heren a kasín, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.
 • K dalšímu omezení dojde i u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech budou moci sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.
 • budou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti.
 • Nebudou se smět pořádat ani žádné poutě, kongresy či veletrhy.
 • Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob, a na maximálně 500 osob se omezuje i shromažďovací právo, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Od pondělí 12. října bude zakázána přítomnost studentů na vysokých školách s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů
 • Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů.
 • S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby.
 • Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.
 • vláda omezila také činnost úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně
 • až na přesně specifikované výjimky zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.

NOUZOVÝ STAV od 5. října 2020 na dobu 30 dnů (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957)

ZAKAZUJE:

 • hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech

 • koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek

 

OMEZUJE:

 • divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá

 • sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí

 • účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob

 • provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

  • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod.,

  • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru

  • u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků

  • v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry

 

 

 • MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ od 24.9.2020 do 7.10.2020

  • Počet diváků na hromadných venkovních sportovních a kulturních akcích se omezí na 2000, na vnitřních na nejvýše 1000 sedících lidí (500 osob v jednosektorovém režimu, 1000 ve vícesektorovém režimu). Platí to pro veřejné i soukromé akce. Do limitů se nezapočítávají ti, kdo se podílejí na realizaci akce, jsou-li od účastníků odděleni. Limity neplatí pro akce konané podle zákona o právu shromažďovacím.

  • Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup

  • Restaurace a bary budou muset od čtvrtka své prostory zavírat ve 22 hodin. Jde o další zpřísnění předchozího nařízení. Od soboty musely mít zavřeno mezi půlnocí a 06:00. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.

  • Služby jako kadeřnictví a holičství dostanou pokyny pro bezpečnější provoz - budou se týkat například dezinfekce či dodržování společenského odstupu. Lidé s příznaky by tam neměli chodit a provozovatelé s příznaky by tam neměli pracovat

 

 

 • od 1.9.2020 nová MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZCR.cz

  • ZÁKAZ VENKOVNÍCH AKCÍ NAD 1000 OSOB

  • ZÁKAZ AKCÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH NAD 500 OSOB

  • ZÁKAZ pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích uvedených v bodu 1 s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb

  • POVINNOST nosit roušku platí:

   • v hromadné dopravě

   • na úřadech

   • ve zdravotnických a sociálních zařízeních

   • během krajských voleb ve volebních místnostech

  • Roušky NEJSOU POVINNÉ mimo jiné v obchodech, u kadeřníka, ani v restauracích a hospodách, bazénech či posilovnách
  • Na hromadných vnitřních akcích, jako jsou koncerty či divadelní představení, není zahalení úst a nosu povinné, pokud se nesejde více než sto lidí

 

 

 


 

Karánténa (nové podmínky)

Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů.

U pozitivně testovaných osob, které mají příznaky onemocnění COVID-19 se doba izolace upravuje tak, že minimálně 3 dny nesmí mít příznaky onemocnění, než bude izolace ukončena, a zároveň izolace nesmí být kratší než 10 dnů. Začátek doby izolace se počítá ode dne odběru laboratorního vzorku. Izolace se ukončuje po uplynutí stanovené doby bez PCR testu, s výjimkou osob pracujících ve zdravotních a sociálních službách, kde je vyžadováno ukončení PCR testem. PCR test u těchto pracovníků se provede 10. den izolace, v případě pozitivního výsledku se zopakuje za dalších 5 dní.

 

Důležitá telefonní čísla - koronavirus, Informační linka hygientické služby ČR pro Moravskoslezský kraj

hygienická služba pro MSK

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový web ke koronaviru.

 

Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Informace ke stažení zde.

 

letákVážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Více informací naleznete na internetových stránkách.

 

 

SPECIÁLNÍ TELEFONNÍ KONTAKTNÍ LINKA OBCE CHUCHELNÁ 

+420 724 180 678 

Pro občany, kteří budou umístěni do karantény bez možnosti zabezpečení donášky potravin do míst jejich pobytu a jinak by byli nuceni chodit do obchodů, kde nákazou COVID-19 ohrožují ostatní nakupující občany a hlavně personál těchto obchodů.

 

 
Nejnovější informace:
Speciální web ke koronaviru: koronavirus.mzcr.cz

 

Karanténa a jak se v ní chovat

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala v ohnisku nákazyonemocnění COVID 19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění. Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků.

Co má dělat osoba v karanténě?

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny
 

 • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
 • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhoďte
 • hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
 • aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)

dále:

 • často větrat
 • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny, nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou – pokud to není možné a jednolůžková izolace není k dispozici, lůžka by měla být umístěna nejméně 1 m od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat.
 • čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek (dezinfekčními prostředky působící na viry-poraďte se s prodávajícím)
 • měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

 

Zajištění nákupů, léků, venčení domácích mazlíčků, doporučená pošta

 • nákupy, donášku léků apod. si zajistit telefonicky a položit po domluvě nejlépe za zavřené dveře
 • přebíraní poštovních doporučených zásilek jedině s rouškou a kontakt omezit na minimum (po nezbytně nutnou dobu)
 •  pobyt na vlastní zahradě bez přítomnosti dalších lidí je možný
 •  venčení domácích mazlíčků zajistit jinou osobou
 • v případě nutnosti ošetření u lékaře, volat 155, upozornit na vydání karanténních opatření, vyčkat pokynů.

Co mám dělat, když nemám možnost zajistit si nákup, či venčení domácích mazlíčků jinou osobou a bydlím v panelovém domě:
 

 • cestou praktického lékaře si zajistit respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2, případně 2 chirurgické roušky, v krajním případě lze použít šátek, šálu apod., kterou si zakryjete ústa a nos – toto se týká osob, které nemají příznaky onemocnění
 • nepoužívat výtah
 • nakoupit v době, kdy je nejmenší pohyb osob – brzy ráno po otevření obchodu, případně v noci
 • dodržovat odstup min. 1 m od ostatních osob
 • důsledně dbát na hygienu rukou, nesahat si na nos, ústa apod.

Pokud je to možné, získávat si neustále aktuální informace z internetu, zpráv apod. z ověřených odkazů - např. https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)

Tato karanténní opatření a doporučení jsou v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN.


Přílohy

Vytvořeno: 11. 3. 2020
Poslední aktualizace: 15. 12. 2020 10:40
Autor: Správce Webu