#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Oznámení o ukončení stomatologické praxe v obci Chuchelná

Typ: ostatní
Informace o uložení zdravotní dokumentace.

informace

Žádost o předání zdravotnické dokumentace je možné podávat:

1. písemně na adresu:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor zdravotnictví
28. října 117
702 18 Ostrava
2. elektronicky na adresu:
posta@msk.cz

Pozn.: Originál zdravotnické dokumentace nelze předat do vlastních rukou pacientů.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí obsahovat:

• jméno a příjmení pacienta,
• datum narození pacienta,
• adresu trvalého pobytu pacienta,
• název dosavadního zdravotnického zařízení (jméno lékaře) a místo ordinace,
• název nově zvoleného zdravotnického zařízení (jméno lékaře) a místo ordinace,
• pokud žádost podává poskytovatel zvolený pacientem k žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě.


Žádost pacienta o předání zdravotnické dokumentace:

 

Zajištění zubní péče

s ohledem na ukončení stomatologické praxe v obci Chuchelná

 

V obci Chuchelná končí dnem 31.12.2019 stomatologická ordinace pana MUDr. Jiřího Moravce.
Dle zákona  č. 48/1997 Sb., může pojišťovna, obec nebo poskytovatel podat návrh na vyhlášení výběrového řízení za účelem zajištění péče. Vzhledem ke kritické situaci bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje opakovaně vyhlášeno výběrové řízení, ke kterému se žádný poskytovatel nepřihlásil. Naposled bylo výběrové řízení vyhlášeno v říjnu 2019. Lhůta pro podání přihlášek je do 03.12.2019.

Smluvní poskytovatel, kterého si pojištěnec zvolí, může jeho přijetí do péče odmítnout pouze ze zákonných důvodů uvedených v §48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  a podmínkách jejich poskytování a to pokud:

  1. by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientů již přijatým,
  2. by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby, nebo
  3. není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

V případě odmítnutí přijetí pacienty do péče mu musí vydat písemnou zprávu, za kterou nemůže požadovat úhradu.

Obec Chuchelná oslovila všechny zdravotní pojišťovny, které nás svým dopisem ujistily, že pokud bude nalezen nový poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubního lékařství a bude splňovat podmínky odborné způsobilosti, uzavřou s ním smluvní vztah. Zároveň některé pojišťovny poskytly obci seznam smluvních stomatologů.

Seznam smluvních lékařů VZP (111) ke stažení zde.

Seznam smluvních lékařů ČPZP (205) ke stažení zde.

Seznam smluvních lékařů OZP (207) ke stažení zde.

Seznam smluvních lékařů ZPMVČR (211) ke stažení zde.

Seznam smluvních lékařů RBP (213) ke stažení zde.
Seznam poskytovatelů zdravotních služeb RBP je dostupný na stánkách https://www.my213.cz/vyhledani-lekare/
Pokud se smluvním  pojištěncům RBP nepodaří nalézt stomatologa vlastními silami, mohou se obrátit na RBP s žádostí o jeho zajištění. Společnost Archident s.r.o., Vítězná 1464/9, Ostrava-Moravská Ostrava, tel. 596112512 v současné době dle informací pojišťovny RBP přijímá nové pojištěnce.

 


Přílohy

Vytvořeno: 20. 11. 2019
Poslední aktualizace: 14. 2. 2020 10:39
Autor: Správce Webu