#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Oznamovací povinnost pořadatelů veřejnosti přístupných akcí

Typ: ostatní
-

Oznamovací povinnost pořadatelů veřejnosti přístupných akcí


 

 

 

§ 133 odst. 4 a 5 zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. v platném znění:


 

(4) Lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(5) Osoba, která může podle odstavce 4 lihoviny prodávat, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku o této činnosti písemně informovat příslušný celní úřad. Písemná informace musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin.

 

 

 

 

Kontaktní údaje:


 

 

Adresa: Celní úřad Opava, Kolařská 13, 746 01 Opava

 

Telefon: 553 753 600

 

Fax: 553 753 699

 

E-Mail: posta0961@cs.mfcr.cz

 


Vytvořeno: 11. 9. 2008
Poslední aktualizace: 28. 11. 2017 23:07
Autor: