#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zavedení nové podoby občanského průkazu od 1. 1. 2012 a změny s tím související

Typ: ostatní
-
Zavedení nové podoby občanského průkazu od 1. 1. 2012 a změny s tím související
 
Od 1. 1. 2012 dochází k zásadním změnám při vydávání občanských průkazů.
 
I. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (a s elektronickým kontaktním čipem)
 
Od 1. 1. 2012 dochází k zásadním změnám při vydávání občanských průkazů. Zavádí se nová podoba občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (plastová kartička velikosti kreditní karty), který může být na žádost občana za příplatek 500,- Kč vybaven elektronickým kontaktním čipem.
 
Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Nově bude umožněno, aby jej měl i občan mladší 15 let nebo občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
 
Bude záležet na zvážení občana, zda bude chtít mít v občanském průkazu uveden údaj o rodinném stavu. Do občanských průkazů však již nebudou zapisovány údaje o dětech, manželovi (partnerovi), a údaj o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům.
 
Povinnost předložit při vydání prvního občanského průkazu doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, bude vyžadován pouze v případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
 
Žádost o vydání občanského průkazu bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Od 1. 1. 2012 již nebude možné podat žádost na matričním úřadu.
 
Grafické zobrazení podoby občanského průkazu VYDÁVANÉHO od 1. 1. 2012
 
Přední strana:
řední strana
 
 
 
Zadní strana (varianta bez elektronického kontaktního čipu):
 zadní bez čipu
 
 
Zadní strana (varianta s elektronickým kontaktním čipem):
 
 zadní s čipem
 
Stávající občanské průkazy (tj. vydané do 31. 12. 2011) zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údajů.
 
 
II. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
 
Typ občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (viz obrázek níže) bude vydáván:
 
S dobou platnosti 6 měsíců
  1. z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo
  2. v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
 
S dobou platnosti 3 měsíce v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.
 
S dobou platnosti 1 měsíc v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva, nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.
 
Žádost o vydání občanského průkazu bude možné podat pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Od 1.1. 2012 již nebude možné podat žádost na matričním úřadu.
 
OP bez stroj.

 


Vytvořeno: 12. 1. 2012
Poslední aktualizace: 28. 11. 2017 23:07
Autor: