#
#
#
#
#
#

Obsah

Klub seniorů
 

Klub seniorů byl založen 12.11.2003 z iniciativy paní Anny Meinhardové. Na první schůzce se sešlo 30 občanů, kteří souhlasili s založením Klubu. Byly domluveny pravidelné schůzky v Kulturní domě v Chuchelné, a to každý druhý týden. Ustavil se první výbor, který začal pracovat v tomto složení:

Předsedkyně – Anna Meinhardová
Kulturní referent – Regina Olejáková
Jednatel – Eva Herudková
Pokladní – Františka Lokajová
Kronikář – Marie Žáková
Člen výboru – Jana Lembasová

 

Hlavní výbor začal se svými členy organizovat akce všeho druhu, zájezdy, organizované procházky, návštěvy divadelních představení, smažení vajec, mikulášské nadílky, besedy se známými osobnostmi našeho regionu, výměnné návštěvy se seniory z Bolatic, cvičení pro ženy. Největší akcí roku jsou vždy plesy. První ples seniorů se konal 7.1.2005 jako I.ples „papučový“, další rok, 6.1.2006, následoval II.ples „kloboukový“ a v letošním roce, 5.1.2007, se uskutečnil již III.ples „baťůžkový“.

 

V průběhu roku 2006 došlo ke změnám ve složení výboru. Dne 22.10.2006 nás náhle opustila paní Eva Herudková, dobré srdce našeho klubu. Odešla tam, odkud není návratu, ale v naších srdcích žije dál. Ze zdravotních důvodů také ukončila činnost ve výboru paní Marie Žáková.


Složení současného výboru je :

Předsedkyně - Anna Meinhardová
Místopředsedkyně

- Martina Pavlíčková

Zapisovatel - Božena Štefková
Pokladní - Františka Lokajová

Kronikář

- Anna Neuvaldová

Kulturní - Květoslava Šustrová


V současnosti se počet členů Klubu ustálil na počtu 72 členů a věříme, že to není číslo konečné. Všichni, kteří se rádi společně baví i v pokročilém věku, budou u nás vždy vítáni.