#
#
#
#
#
#

Obsah

Platby a poplatky

 

Ceny služeb a poplatků OÚ Chuchelná
   
   
Poplatek za užívání veřejného prostranství a psa

 

 

Užívání veřejného prostranství –stavby sloužící pro
poskytování služeb: za každý i započatý m2 a den 10,00 Kč
pro prodej:za každý i započatý m2 a den 30,00 Kč
Poplatek za psa v roce 2023
První pes 200,00 Kč
Druhý a každý další pes téhož majitele 300,00 Kč
 
 

OZV 3/2019, o místním poplatku ze psů (ke stažení zde.)

OZV 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (ke stažení zde )
 
 
 

 

 

Poplatek za svoz PDO

 

 
Svoz PDO v roce 2023-za osobu a rok 650,00 Kč
   

 

OZV 2/2020 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (ke stažení zde)
OZV 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (ke stažení zde)
   

 

 

Poplatek za stočné
 
Stočné v roce 2023-za 1m3 odebrané vody bez 10% DPH 22,00 Kč
 

 Stočné je fakturováno na základě smlouvy uzavřené mezi obci a majitely nemovitostí.

Výše stočného na každý rok schvaluje zastupitelstvo obce.

 

 

Matrika

 
 
Legalizace-ověření podpisu 30,00 Kč
Vidimace-ověření listin (Kč/strana) 30,00 Kč
Vydání druhopisu matričního dokladu 100,00 Kč
   
 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích  
   
   
CZECH POINT