#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

K. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS)

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Základní složky:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky.
 • Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany.
 • Zdravotnická záchranná služba.
 • Policie České republiky.

Ostatní složky:

 • Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil.
 • Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory.
 • Ostatní záchranné sbory.
 • Orgány ochrany veřejného zdraví.
 • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby.
 • Zařízení civilní ochrany.
 • Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím