#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Chuchelná

2.

Důvod a způsob založení

 Obec Chuchelná vznikla podle zákona č. 367/1990   Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem 
 volebdo obecního zastupitelstva v roce 1990.

 Obec vykonává svoje funkce podle zákona
 č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 15 členů

Státní správa
Ing. Josef Kubný - starosta
Ing. Rudolf Sněhota - místostarosta
Pavla Krakovková - účetní, ohlašovna
Ing. Hana Nábělková- odborný referent, ohlašovna, matrika

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Chuchelná
Mírová č.p.23
747 24 Chuchelná

Telefon:      
Kancelář starosty: 553 034 807 mobil: 724 180 678
Kancelář matriky 553 650 138    
Kancelář účetní 553 034 808    
E-mail:

obec@chuchelna.com, starosta@chuchelna.com
matrika@chuchelna.com

Internet. stránky: www.chuchelna.com

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Chuchelná
Mírová č.p.23
747 24 Chuchelná

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Chuchelná
Mírová č.p.23
747 24 Chuchelná

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář ohlašovny a matriky
Tel:  553 650 138
Fax: ---
Kancelář starosty
Tel: 553 034 807
Mobil: 724 180 678
e-mail: starosta@chuchelna.com

4.5.

Čísla faxu

---

4.6.

Adresa internetové stránky

www.chuchelna.com

4.7.

Adresa e-podatelny

obec@chuchelna.com

4.8.

Další elektronické adresy

starosta@chuchelna.com, mistostarosta@chuchelna.com , matrika@chuchelna.com , finance@chuchelna.com

5.

Bankovní spojení

Česká poštovní spořitelna.
číslo účtu/kód banky: 1847562329/0800

6.

00300161

7.

DIČ

CZ00300161

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009 
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2013.
Rozpočet na rok 2014.

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Chuchelná
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 2/2011
- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Chuchelná nebo na Portálu veřejné správy ČR.

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Chuchelná vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 Ke stažení zde.

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy  zde.

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Chuchelná poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013