#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo

 

Projekt: " Na kole za poznáním historie – stezkou rodu Lichnovských – etapa II"

CZ.11.2.45 / 0.0 / 0.0 / 16_013 / 0002233

 

Euroregionální řídící výbor schválil, na svém zasedání dne 12. prosince 2019, realizaci společného projektu města Krzanowice a obce Chuchelná pod názvem "Na kole za poznáním historie – stezkou rodu Lichnovských – etapa II", který je spolufinancován z EFRR z programu INTERREG V A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia.
 

Cílem projektu je zvýšení zájmu turistů v obcích Krzanowice a Chuchelná. Obě obce spojuje historické a kulturní dědictví, které za to do jisté míry vděčí rodu Lichovských a společné olomoucké diecézi. Podmínkou rozvoje turistiky je kvalitní turistická infrastruktura. Proto bude stávající turistická stezka obohacena o  další zastávky a místa související s rodem Lichnovských. Na české straně dojde k rekonstrukci spodního vstupu Mauzolea a instalaci šesti informačních tabulí, což by mělo zvýšit zájem návštěvníků obou obcí o společnou historii.

Fyzická realizace projektu 1. 2. 2020 - 31. 1. 2021

Celková hodnota projektu činí  91 482,77 EURO, z toho 36 850,77 EURO na polské straně a 54 632,00 EURO na české straně.

Hodnota grantu je 30000 EURO pro každý projekt.

Projekt bude realizován v období 01.02.2020 do 31.01.2021.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu Polské  Republiky  PŘEKRAČUJEME HRANICE

 

mapa

Legenda k mapě ke stažení zde.