#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Odstavná parkoviště Chuchelná – parkoviště P+R     

 

logo

V roce 2017 obec Chuchelná zažádala o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na 73.výzvu IROP s názvem „Výstavba modernizace přestupních terminálů II“. Mělo se jednat o rekonstrukci, modernizaci či výstavbu terminálů parkovacích systémů P+R a K+R jako formu kombinované

přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. Nejdříve by bylo dobré vysvětlit pojmy P+R a K+R.

foto

P+R (z anglického Park and Ride, česky „zaparkuj a jeď“). Umožňuje se budováním záchytných parkovišť v blízkosti nádraží a jiných terminálů veřejné dopravy nebo zřizováním parkovišť spojených linkou veřejné hromadné dopravy

 

K+R (z anglického Kiss and Ride, česky „polib a jeď“). Umožňuje se zřizováním míst pro krátké zastavení nebo

vyčkávání osobních vozidel v blízkosti terminálů a zastávek veřejné dopravy, v blízkosti kulturních a sportovních středisek, případně u škol. Je určena pro sdílenou automobilovou dopravu, kdy řidič přepravuje automobilem k místu veřejné dopravy ještě další osobu nebo osoby, tam jim umožní přestup na veřejnou dopravu a následně pokračuje vozidlem do cíle své cesty.

fotoAkce byla nazvána „Odstavná parkoviště Chuchelná – parkoviště P+R“. Jednalo se o dvě nové parkovací plochy. První parkoviště mělo vzniknout z parkovací plochy u krajské silnice II/466 pod obecním úřadem, jejíž kolmá stání již nevyhovovala současným bezpečnostním dopravním předpisům.  Jednalo se tedy o přestavbu plochy s 21 parkovacími kolmými místy na parkoviště jen s pěti podélnými stáními, vyhovující však současné legislativě. Druhé parkoviště se mělo zřídit pod zdravotním střediskem s deseti parkovacími místy, 8 šikmých stání + 1 stání pro vozíčkáře přímo pod zdravotním střediskem, 1 parkovací místo pro vozíčkáře s napojením na chodník k lékárně. Celkem mělo vzniknout 15 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí tohoto parkoviště muselo být 22 parkovacích míst pro jízdní kola.

 

 

fotoŽádost o dotaci byla podána v říjnu 2017. Jaké bylo naše rozčarování, když jsme byli vyřazeni z dalšího hodnocení pro údajné nesplnění podmínek Výzvy. Následným odvoláním jsme se však do hodnocení opět vrátili.

 

Už jsme však byli vyhodnoceni jako náhradníci. Mezitím jsme do konce roku 2017 vysoutěžili jako zhotovitele firmu Jankostav s.r.o., která začala s pracemi dne 14.5.2018 předáním staveniště.

 

Z důvodu nezískání dotace jsme stavbu přerušili k 31.10.2018. Zpevněné plochy byly dokončeny, parkoviště se začalo využívat i bez kolaudace. Chybělo jen zajistit stojany na kola a dořešit dopravní značení dle současných fotodopravních předpisů. Jaké bylo překvapení v roce 2020, když Ministerstvo pro místní rozvoj získalo finanční prostředky i pro náhradníky a oznámilo, že naše žádost z roku 2017 byla podpořena ve výši 5 780.065,-Kč. Kdybychom parkoviště v roce 2018 dokončili s kolaudací, neměli bychom nárok dotační peníze získat.  

 

V současné době zhotovitel dokončuje neuskutečněné práce dle položkového rozpočtu. Jedná se o instalaci stojanů na kola a vyřešení dopravního značení. Vše by mělo být dokončeno do 30.6.2021.

 

 

Ing. Rudolf Sněhota - starosta   

 

 

 

 

 

 

fotofoto

fotofoto 

fotofoto