#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo

Pořízení fotovoltaického systému v obci Chuchelná

Číslo žádosti: 7221300352

V rámci rekonstrukce zdravotního střediska na ulici K.M.Lichnovského 9, v letech 2022 – 2023, se obec Chuchelná rozhodla instalovat na střechu této budovy fotovoltaický systém pro úsporu energie. Dne 22.6.2023 byla podána žádost na Ministerstvo životního prostředí o podporu z Modernizačního fondu Výzvy: „2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) č.3/2022 (obce do 3000 obyv.)“.  Pověřená komise rozhodla, při podání tří cenových nabídek, o zhotoviteli , kterým se stala firma Energo MAR CZ s.r.o., Technologická 377/8, Pustkovec, 708 00, Ostrava ve výši 602.000,-Kč bez DPH s termínem realizace do 31.12.2023. 

Ministerstvem životního prostředí bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních prostředků ve výši 485.132,04 Kč.

Indikátory – cílové hodnoty

Nově instalovaný výkon OZE                                                                              12 kWp 

Snížení emisí CO2                                                                                              10,9 t CO2/rok  

Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů                              32,95 MWh/rok

Výroba energie z OZE                                                                                         12,67 MWh/rok

 

foto

foto

foto

foto

foto