#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní plocha - Chuchelná

 

logoMinisterstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora rozvoje regionů 2019+

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul: Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Identifikační číslo: 117D8210B5502

 

ZŠ Chuchelná disponovala svým sportovním zázemím do roku 2004 jen malou tělocvičnou a venkovním škvárovým hřištěm. Před sedmnácti lety došlo k výrazné změně, kdy bylo slavnostně otevřeno u ZŠ Chuchelná školní sportoviště, které obsahovalo fotbalové hřiště s běžeckým umělým oválem a antukovým hřištěm pro ostatní sporty. Z důvodu nedostatku obecních financí se nerealizovalo fotomultifunkční hřiště s umělým povrchem, ale jen s antukou. Celé generace sportovců v Chuchelné čekaly na to, aby se zde dalo někde sportovat po celý rok bez ohledu na počasí. V současné době je multifunkční hřiště snad v každé vesnici, jen v Chuchelné ne. Proto sportovci využívají venkovní multifunkční areál v sousedních Krzanowicích na fotbal, na ostatní sporty tělocvičny ve Strahovicích a Bolaticích. V letošním roce by se měl splnit tento sen.

 

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou nejen žáci ZŠ Chuchelná, kteří budou hřiště využívat v hodinách tělesné výchovy, ale také široká veřejnost sportovců z Chuchelné a okolí.

foto

 

Rekonstrukcí školního hřiště se tedy jedná o rekonstrukci stávajícího antukového hřiště s vybudováním oplocené herní plochy o velikosti 1552 m2 s rozměry 40 x 20 m s umělým povrchem a s osvětlením pro tenis, volejbal, nohejbal, basketbal a malý fotbal. Herní plocha bude oplocena do výšky 5 m polyethylenovou sítí, ve spodní části bude do výšky 0,8 mantinel. Kolem herní plochy povede chodník ze zámkové dlažby v šířce 1 m. K večernímu sportování veřejnosti bude sportoviště vybaveno 16 světlomety umístěných na 6 sloupech.

 

foto

 

 

V září 2020 proběhlo výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma Slezské stavby Opava s cenovou nabídkou 5 386.121, -Kč. Dotace z MMR ČR ve výši 3 608.356, -Kč pokryje náklady ze 67 %, obec Chuchelná se bude podílet vlastními zdroji ze 33 % ,a to ve výši 1 777.765, -Kč. Dne 2.2.2021 proběhla první schůzka mezi investorem Obcí Chuchelná, vedením ZŠ Chuchelná a zhotovitelem SSO Opava o upřesnění harmonogramu akce. Předání staveniště proběhlo dne 15.3.2021 a ihned by se mělo začít s přestavbou. Tato rekonstrukce hřiště má být dokončena a předána do užívání k 15.8.2021.

 

Ing. Rudolf Sněhota -starosta