#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní plocha - Chuchelná

 

logoMinisterstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora rozvoje regionů 2019+

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul: Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Identifikační číslo: 117D8210B5502

 

ZŠ Chuchelná disponovala svým sportovním zázemím do roku 2004 jen malou tělocvičnou a venkovním škvárovým hřištěm. Před sedmnácti lety došlo k výrazné změně, kdy bylo slavnostně otevřeno u ZŠ Chuchelná školní sportoviště, které obsahovalo fotbalové hřiště s běžeckým umělým oválem a antukovým hřištěm pro ostatní sporty. Z důvodu nedostatku obecních financí se nerealizovalo fotomultifunkční hřiště s umělým povrchem, ale jen s antukou. Celé generace sportovců v Chuchelné čekaly na to, aby se zde dalo někde sportovat po celý rok bez ohledu na počasí. V současné době je multifunkční hřiště snad v každé vesnici, jen v Chuchelné ne. Proto sportovci využívají venkovní multifunkční areál v sousedních Krzanowicích na fotbal, na ostatní sporty tělocvičny ve Strahovicích a Bolaticích. V letošním roce by se měl splnit tento sen.

 

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou nejen žáci ZŠ Chuchelná, kteří budou hřiště využívat v hodinách tělesné výchovy, ale také široká veřejnost sportovců z Chuchelné a okolí.

foto

 

Rekonstrukcí školního hřiště se tedy jedná o rekonstrukci stávajícího antukového hřiště s vybudováním oplocené herní plochy o velikosti 1552 m2 s rozměry 40 x 20 m s umělým povrchem a s osvětlením pro tenis, volejbal, nohejbal, basketbal a malý fotbal. Herní plocha bude oplocena do výšky 5 m polyethylenovou sítí, ve spodní části bude do výšky 0,8 mantinel. Kolem herní plochy povede chodník ze zámkové dlažby v šířce 1 m. K večernímu sportování veřejnosti bude sportoviště vybaveno 16 světlomety umístěných na 6 sloupech.

 

foto

 

 

V září 2020 proběhlo výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma Slezské stavby Opava s cenovou nabídkou 5 386.121, -Kč. Dotace z MMR ČR ve výši 3 608.356, -Kč pokryje náklady ze 67 %, obec Chuchelná se bude podílet vlastními zdroji ze 33 % ,a to ve výši 1 777.765, -Kč. Dne 2.2.2021 proběhla první schůzka mezi investorem Obcí Chuchelná, vedením ZŠ Chuchelná a zhotovitelem SSO Opava o upřesnění harmonogramu akce. Předání staveniště proběhlo dne 15.3.2021 a ihned by se mělo začít s přestavbou. Tato rekonstrukce hřiště má být dokončena a předána do užívání k 15.8.2021.

 

Ing. Rudolf Sněhota -starosta

 

 

Slavnostní otevření multifunkčního hřiště dne 4.9.2021

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora rozvoje regionů 2019+logo

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul: Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Identifikační číslo: 117D8210B5502

 

V rámci opožděného „Sportovního dne“ bylo v sobotu 4.9.2021 v Chuchelné otevřeno nové multifunkční hřiště. Slavnostního otevření se zúčastnilo nejen vedení obce se zastupiteli, ale také zástupci zhotovitele, firmy Slezské stavby Opava jednatelka společnosti Ing. Kateřina Krejčí a hlavní stavbyvedoucí Ing. Roman Válek. Nechyběla ani osoba technického dozoru investora Ing.  Aleš Hiltavský. Za starosty obcí, jejichž děti navštěvují Základní školu v Chuchelné se otevírání zúčastnila starostka Strahovic Ing.arch. Elen Malchárková. Nové hřiště nakonec posvětil místní farář P. Vlastimil Krajčovič.

Velký dík patří všem, kteří se na této výstavbě podíleli, hlavně zhotovitelské firmě, která odvedla kvalitní práci a předala dílo ve stanoveném termínu.

Nezbývá nám než věřit, že tato víceúčelová herní plocha bude sloužit nejen žákům ZŠ Chuchelná při hodinách tělocviku, ale že ji využijí sportovci nejen z Chuchelné, ale také z širokého okolí.

Ing. Rudolf Sněhota - starosta

fotofoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotofoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotofoto