#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rehabilitační ústav Chuchelná

Rehabilitační ústav

Rehabilitační ústav Chuchelná je detašovaným pracovištěm rehabilitačního ústavu v Hrabyni o kapacitě 170 lůžek. Provoz Rehabilitačního ústavu v Chuchelné má více než padesátiletou tradici (otevřen v roce 1952 jako rehabiltační stanice tehdy Krajského ústavu národního zdraví v Ostravě). Komplex ústavu tvoří dvě hlavní zámecké budovy, (v historii sídlo knížat Lichnovských). Obě budovy jsou spojovací chodbou propojeny s přilehlými rehabilitačními prostory, jídelnou a speciálními ordinacemi, dále pak s budovou tělocvičen a oddělením ergoterapie.  V rozsáhlém parku jsou umístěny další 2 budovy s odděleními samostatně  mobilních pacientů. Park je upraven bezbariérově, aby  umožnil vstup i pacientům na vozících.

Rehabilitační ústav nabízí rehabilitační trakt s velkou tělocvičnou a individuálními tělocvičnami, vybavenou posilovnu a mechanoterapii, elektroléčbu se škálou procedur, zájmovou i cílenou ergoterapii ve vybavených dílnách a vodoléčebné procedury s  bazénem.

 Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné je odborný léčebný ústav pro poskytování specializované komplexní léčebné rehabilitace pacientům po úrazech a operacích pohybového ústrojí a s neurologickými onemocněními. Ústav má dvě pracoviště, v Hrabyni pro pacienty hlavně po úrazech a se specializovaným oddělením pro spinální pacienty a v Chuchelné, kde jsou hospitalizovaní hlavně  pacienti po mozkových příhodách a   specializované zaměření je na pacienty po amputacích. Na obou pracovištích je zajištěna nepřetržitá lékařská pohotovostní služba, nepřetržitá vysoce odborná ošetřovatelská péče, o pacienty se stará komlexní tým odborných pracovníků lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, středního i nižšího zdravotnického personálu, klinický logoped, klinický psycholog a sociální sestra.

 Délka pobytu se stanovuje dle průběžného vývoje zdravotního stavu, reálné perspektivy dalšího zlepšení, ale také zájmu pacienta o aktivní spolupráci při rehabilitaci. Průměrná délka pobytu je 4 - 6 týdnů a je plně individuální.


Intenzivní rehabilitace probíhá denně včetně sobot, u každého pacienta je sestaven individuální léčebně rehabilitační program, který je průběžně upravován podle vývoje zdravotního stavu u primářských vizit. Značný důraz je kladen na výcvik a obnovu soběstačnosti, pacientům příp. i rodinným příslušníkům je podle potřeby věnována odborná psychologická péče, logopedická péče a sociální poradenství. Rodiny jsou edukovány v dopomoci pacientům a je jim poskytováno i poradenství k případné úpravě a dovybavení bytu a dle potřeby i předpisy kompenzačních pomůcek.

 

 

Cestování

Opět lze cestovat autem nebo autobusem ve směru od Opavy, Bolatic, Dolního Benešova nebo Ostravy (Ostrava - Hlučín - Chuchelná). Cesta trvá do 1 hodiny. Autobusová zastávka je přibližně 100m od ústavu. Spoje jsou zajišťovány dálkovými autobusy anebo městskou dopravou ODIS (směr od Ostravy) linka č. 72. (Pro jízdu městskou dopravou je nutno v prodejnách jízdenek zakoupit jízdenku na 5 zón.). Ve směru od Opavy je to pak linka TQM č. 254 a 255. Vlakové spojení je realizováno po trase Opava - Kravaře - Chuchelná anebo Hlučín - Kravaře - Chuchelná. Cesta trvá z obou směrů 45-55 min.

Pro další vyhledávání je zde odkaz na jízdní řády vlaků a autousů IDOS Universal a rovněž stránky Dopravního podniku Ostrava ODIS.