#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Z P R O V O Z N Ě N Í    D Ě T S K É H O   H Ř I Š T Ě  
V   C H U C H E L N Éhřiště
Dětské hřiště je v provozu
březen až říjen (podle počasí)
denně 8:00hod. - 19:00hod.
V objektu dětského hřiště je zakázáno:
·       kouřit; konzumovat alkohol; užívat omamné, toxické a psychotropní látky
·       vstup se psy a jinými zvířaty
·       další informace naleznete v provozním řádu hřiště
Objekt  je  monitorován  kamerovým  systémem!!!

 

Provozní řád dětského hřiště ke stažení zde.

Náměty a připomínky k dětskému hřišti pište na email: obec@chuchelna.com