#
#
#
#
#
#

Obsah

Historie obce

 

 

 

 

 

 

 

 • Dějiny obce Chuchelná do roku 1920
  » Počátky osídlení, Doba Břízků, Doba Šamařovských z Rohova, Doba Lichnovských z Voštic, Chuchelná v Karolinském katastru, Chuchelná v 19.století, Život v Obci, Budování železnice a silnice, Továrna na len, Císařské záliby a Chuchelná

 

 

 • Moje vzpomínka na konec 2. světové války
  » Psal se 15. leden 1945. V sousedství našeho stavení stála hospoda U Postulky, kterou jsem jako skoro sedmnáctiletý měl od maminky dovoleno občas navštívit. Chodil jsem tam hlavně proto, abych si přečet noviny, přednostně ty ilustrované.

 

 • Významní občané obce
  »
  Životopisy nejvýznamějších obyvatel obce Chuchelná: Karel Biela, Lichnovští z Voštic, MUDr. Vladimír Knapek, MUDr. Bohumír Fiala aj.
   
 •