#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

kapleKaple sv.Kříže s restaurovanými sarkofágy

Kaple sv. Kříže s hrobkou rodiny knížat Lichnovských se nalézá v parku u návesního rybníka ve středu obce Chuchelná.

Jedná se o náročnější romantizující centrální stavbu z režného cihelného zdiva, která je neomítnuta. Má osmibokou centrální dispozici se čtyřmi vedlejším pravoúhlými prostorami (oltářní prostor a předsíň) v hlavních osách a s jednou, válcovou, se šnekem ve vedlejší ose. Patrovou stavbu s emporami kryje jehlanová střecha z pálených tašek. Nad vchodem je umístěn znak Lichnovských.

Mauzoleum projektoval a výstavbu zajistil v letech 1902-3 proslulý opavský stavitel Julius Lundwall. Zřízení kaple bylo iniciováno úmrtím Karla Marii knížete Lichnovského dne 18. 10. 1901 v Hradci n. M. Jeho tělo bylo nejprve až do 11. března 1903 uloženo v zámecké kapli v Chuchelné, kdy bylo mauzoleum vysvěceno a rakev s ostatky knížete uložena do nově zřízené tamní krypty. V roce 1915 sem pak byly uloženy ostatky Marie princ. von Croy - Dulmen, manželky Karla Marii a r. 1928 zde pochovali Karla Maxe knížete Lichnovského. Po 2. světové válce byly škody na mausoleu vyčísleny na 29.000 Kčs. Po válce mausoleum sloužilo náhradou za zničený farní kostel pro věřící ke konání bohoslužeb. K tomu účelu byl zde instalován oltář a vlastní krypta, obsahující měděný, dřevěný a mramorový sargofág, zazděna.

 
Návštěvní hodiny - NEDĚLE od dubna do října
od 14:00hod. - do 15:00hod.
Mimo neděli si je možné domluvit prohlídku kaple na OÚ Chuchelná individuálně.
- Ing.Rudolf Sněhota-starosta, tel. 553 034 807, mob. 724 180 678
- Anna Meinhardová, mob. 724 144 748.