#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Co dělat, když zazní siréna

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o zkoušku sirén, svolání jednotek požární ochrany při „Požárním poplachu“ či nejde o povodeň nebo zemětřesení.

  • OKAMŽITĚ SE UKRYJTE

Vyhledejte ukrytí v nejbližší zděné budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.

Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak - poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.

Pozor v některých případech se do budov neukrývejte!

To všeobecně platí pro případ hrozby povodně, u které vyhledejte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte například i při rozsáhlém požáru (lesním), sesuvu půdy a zemětřesení.

Kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí:

V případě, že uslyšíte varovný signál „Všeobecná výstraha“, vyhledejte nejbližší možný úkryt a podle druhu nebezpečí se ukryjte:

  • Nebezpečí – VZDUCH

Jedná se např. o únik nebezpečných látek.

Jediný vhodný úkryt před většinou možných druhů nebezpečí, která přicházejí VZDUCHEM je pevná (zděná, panelová) budova s uzavíratelnými okny a dveřmi. Jako úkryt rozhodně nemůže sloužit automobil, obytný přívěs, stan či jakýkoliv přístřešek. Při výběru budovy dejte přednost takové, která má více než jedno podlažívíce než jednu místnost. Zvláště při úniku nebezpečných látek je důležité ukrýt se v nadzemním podlaží, protože některé chemické látky jsou těžší než vzduch. Pokud je patrné, ze které strany vane vítr, ukryjte se v místnosti na závětrné straně, kde nebudou okna přímo vystavena vlivu proudění vzduchu s nebezpečnou látkou.

Nebezpečím mohou být i samotné povětrnostní jevy - např. bouřky, blesky, náhlý přívalový déšť, kroupy, větrná bouře apod. V těchto případech může být nebezpečné ukrytí v budově těsně pod střechou (v místnostech se světlíky, střešními okny). Proto se ukryjte v nižších patrech objektu a zdržujte se ve větší vzdálenosti od oken.

  • Nebezpečí – VODA

Nejčastějším nebezpečím u nás v ORP Kravaře je povodeň, kdy je nutné vyhledat úkryt mimo budovu na vyvýšeném místě v okolí – tato zásada platí jednoznačně v případě zvláštní povodně a příchodu přívalové vlny!

Přirozená povodeň nemusí znamenat nebezpečí pro masivní a kvalitně stavěné budovy, přesto doporučujeme vyhledat úkryt tam, kde ze zkušenosti víte, že voda nemůže dosáhnout. Pozor na osamělé vyvýšeniny v rovinatém terénu - voda Vám může odříznout cestu a uvěznit Vás.

  • Nebezpečí – OHEŇ

Oheň se může vyskytnout všude. Může jít o požár v budově, v dopravním prostředku, v krajině.

V případě nebezpečí vzniklým ohněm je důležité uniknout do prostoru, který není bezprostředně ohrožen ohněm samotným, ale i zplodinami a žárem. Nezdržujte se poblíž hořících objektů, může dojít k jejich destrukci a následným pádům.

Pokud se nacházíte v budově, pokuste se dostat ven přes prostory, které nejsou požárem zasaženy. Máte-li odříznutou cestu ven, zůstaňte v bezpečné místnosti a zamezte přístupu vzduchu k ohni, případně ustupujte do vyšších podlaží nebo na střechu. Vhodným prostředkem (vyvěšený ručník, prostěradlo apod.) upozorněte záchranáře o Vaší situaci a vyčkejte na jejich pomoc. Pouze ve zcela výjimečných případech, kdy jste bezprostředně ohroženi ohněm a nacházíte se v nižším nadzemním podlaží, se pokuste dostat ven oknem. Přitom vezměte v úvahu terén pod Vámi a Vaše fyzické schopnosti.

Pokud jste ohroženi ohněm ve volné krajině, unikejte od ohně směrem kolmým na směr větru, abyste unikli jak plamenům tak i zplodinám. Pokud je to možné ukryjte se u nejbližšího vodního toku či rybníku nebo v otevřené krajině, kde budete mít přehled o vývoji požáru.

  • ZAVŘETE DVEŘE A OKNA

Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Vypněte větrání nebo klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a v případě nutnosti přelepte i spáry u okenních rámů. Nezapomeňte utěsnit klíčové dírky i otvory pod dveřmi do místnosti.

Zvláštním případem je únik radioaktivních látek, kdy je nutné vyhledat místnost nejlépe v suterénu, bez oken, která má co nejsilnější stěny. Aby nedošlo k průniku radiace, mimo výše uvedené utěsnění, měly by být všechna okna a dveře překryty naskládanými cihlami, pytli s pískem, deskami, plechem nebo jinými neprostupnými materiály. Nesmí však být znemožněno se dostat bezpečně z úkrytu ven.

Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

  • ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI

Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajských relacích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami. V žádném případě zbytečně netelefonujte, především ne na tísňové linky. Pokud nemáte v budově TV nebo radiopřijímač, pravděpodobně někdo z ukrytých bude mít discman, MP3 přehrávač nebo mobilní telefon s příjmem FM rádia. Dále postupujte podle pokynů z TV a rádií nebo zasahujících záchranářů.