#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zastupitelstva obce Chuchelná ve volebním období 2018 - 2022

Nejvyšším orgánem každé obce je obecní zastupitelstvo. Zastupitelé jsou voleni přímo občany obce v komunálních volbách, které se konají jednou za čtyři roky. Je orgánem kolektivním, každý zastupitel má jeden hlas a rozhoduje většinovým způsobem. 

Jedná se o nejvyšší volený orgán obce. Zákon o obcích specifikuje věci, o kterých přísluší zastupitelstvu rozhodovat - zjednodušeně jsou to nejdůležitější záležitosti (schvalování rozpočtu obce, prodej nemovitostí apod.). 

Zastupitelstvo obce Chuchelná má zastupitelstvo o 15 členech a k přijetí rozhodnutí je tedy zapotřebí minimálně 8 hlasů. Zastupitelstvo se schází zpravidla jednou za  tři měsíce, dle potřeby někdy i častěji, a jeho jednání jsou veřejná.

ZO 2018-2022

PharmDr. Bartošík Daniel                                                 

Bedrunka Miroslav                                                        

Drastík Stanislav                                                           

Mgr. Josefus Miroslav                                                  

Ing. Jurášek Josef                                                          

Krakovka Miroslav                                                       

Mrovec Langrová Petra                                                

Bc. Lejnar Ondřej                                                         

Ing. Nedvěd Milan                                                        

MUDr. Nedvědová Ilona                                              

Novák Patrik                                                                 

Oleják Aleš                                                                   

Ing. Sněhota Rudolf                                                     

Vojkůvka Zdeněk                                                         

Ing. Žídek Ivo