#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zastupitelstva obce Chuchelná ve volebním období 2022 - 2026

Nejvyšším orgánem každé obce je obecní zastupitelstvo. Zastupitelé jsou voleni přímo občany obce v komunálních volbách, které se konají jednou za čtyři roky. Je orgánem kolektivním, každý zastupitel má jeden hlas a rozhoduje většinovým způsobem. 

Jedná se o nejvyšší volený orgán obce. Zákon o obcích specifikuje věci, o kterých přísluší zastupitelstvu rozhodovat - zjednodušeně jsou to nejdůležitější záležitosti (schvalování rozpočtu obce, prodej nemovitostí apod.). 

Zastupitelstvo obce Chuchelná má zastupitelstvo o 15 členech a k přijetí rozhodnutí je tedy zapotřebí minimálně 8 hlasů. Zastupitelstvo se schází zpravidla jednou za  tři měsíce, dle potřeby někdy i častěji, a jeho jednání jsou veřejná.

foto

Bc. Lejnar Ondřej   (od 6.9.2023 Marek Fojtík)

Krakovka Miroslav 

Ing. Kolarčík Jaroslav

Bc. Klásek Radim   

PharmDr. Bartošík Daniel   

Drastík Stanislav                                         

Bedrunka Miroslav                                                                                                                 

Ficner Dalibor       

Ing. Rolný Benedikt   

Ing. Žídek Ivo                                

Mgr. Josefus Miroslav  (od 26.6.2024 Petra Mrovec Langrová)                                                

Ing. Sněhota Rudolf                                                

MUDr. Nedvědová Ilona                                                

Ing. Nedvěd Milan                                                                                                  

Oleják Aleš (od 26.6.2024 Lukáš Kamrád)