#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zastupitelstva obce Chuchelná ve volebním období 2022 - 2026

Nejvyšším orgánem každé obce je obecní zastupitelstvo. Zastupitelé jsou voleni přímo občany obce v komunálních volbách, které se konají jednou za čtyři roky. Je orgánem kolektivním, každý zastupitel má jeden hlas a rozhoduje většinovým způsobem. 

Jedná se o nejvyšší volený orgán obce. Zákon o obcích specifikuje věci, o kterých přísluší zastupitelstvu rozhodovat - zjednodušeně jsou to nejdůležitější záležitosti (schvalování rozpočtu obce, prodej nemovitostí apod.). 

Zastupitelstvo obce Chuchelná má zastupitelstvo o 15 členech a k přijetí rozhodnutí je tedy zapotřebí minimálně 8 hlasů. Zastupitelstvo se schází zpravidla jednou za  tři měsíce, dle potřeby někdy i častěji, a jeho jednání jsou veřejná.

foto

Pharm. Bartošík Daniel                                                 

Bedrunka Miroslav                                                          

Drastík Stanislav                                                             

Ficner Dalibor                                                            

Mgr. Josefus Miroslav                                                    

Bc. Klásek Radim                                                          

Ing. Kolarčík Jaroslav                                                    

Krakovka Miroslav                                                        

Bc. Lejnar Ondřej                                                           

Ing. Nedvěd Milan                                                          

MUDr. Nedvědová Ilona                                             

Oleják Aleš   

Ing. Rolný Benedikt                                                   

Ing. Sněhota Rudolf                                                                                                       

Ing. Žídek Ivo