#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zdravá obec Chuchelná a MA21

 

Projekt sleduje základní hodnoty zdraví a udržitelného rozvoje. Jeho snahou je, aby podmínky pro kvalitní život ve městě byly zachovány v dlouhodobém časovém období i pro další generace.

Ačkoli Zdravé město má organizační zázemí úřadu, není pouze jeho aktivitou. Je zejména projektem komunitním, který vytváří prostor pro posílení aktivit a zájmu obyvatel. Podílejí se na něm různé složky v obci, především  soukromý a neziskový sektor a veřejnost. Vzniká zde lepší vztah mezi obcí a občany v oblasti sledování a naplňování společných hodnot v rámci rozvoje obce. Velmi důležitý je zde názor obyvatel.    

Projekt Zdravé město (PZM) a místní Agenda 21 (MA21) realizuje obec Chuchelná jako řádný člen Národní sítě Zdravých měst ČR .

Obec Chuchelná dne 17. září 2018 schválila politikem  projektu Zdravé obec Chuchelná starostu obce Ing. Rudolfa SněhotuKoordinátorem projektu Zdravé obce Chuchelná byla dne 27. září 2018 schválena Ing. Hana Nábělková.
 

Dovolujeme si Vás upozornit, že na akcích konaných v rámci projektu Zdravá obec Chuchelná a MA21 budou pořizovány fotografie, které mohou být zveřejněny na webu či v dalších médiích (na základě zpravodajské licence), případně mohou být užity na základě úřední licence (kronika, hodnotící zprávy apod.).

 

MA 21

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

 

Komise pro místní Agendu 21 byla vytvořena v roce 2018, aktualizována dne 04.09.2019 a pracuje nyní ve složení:

MUDr. Ilona Nedvědová 

Patrik Novák 

PharmDr. Daniel Bartošík 

Petra Mrovec Langrová 

Pharm.Dr. Anna Bartošíková

Mgr. Alena Němcová

Radka Tenglerová 

Mgr. Helena Musilová

Magda Malurová 

Ing. Liána Vinklárková 

Jana Mučková 

Martina Komárková 

Ing. Josef Kamrád 

Patrik Josefus

 

Kontakty

Politik Zdravé obce Chuchelná a MA21: Ing. Rudolf Sněhota, obec@chuchelna.com

Koordinátor Zdravé obce Chuchelná a MA21: Ing. Hana Nábělková, obec@chuchelna.com

 

Ke stažení

Deklarace programu Zdravá obec a metody místní Agenda 21 byla schválena Zastupitelstvem obce Chuchelná dne 17.09.2018.

Deklarace metody místní Agenday 21 byla schválena Zastupitelstvem obce Chuchelná dne 29.07.2019.

Částečný výpis ze zápisu ze zasedání ZO Chuchelná o pověření politika "Zdravého města a MA21" ke stažení zde a zde.

Částečný výpis ze zápisu ze zasedání Rady obce Chuchelná o pověření koordinátora "Zdravého města a MA21" ke stažení zde.

Akční plán zlepšování 2019 priojektu zdravé obce a procesu místní Agendy 21 v Chuchelné ke stažení zde.

Usnesení o schválení Akčního plánu zlepšování 2019 ke stažení zde.

Hodnotící zpráva za rok 2019 ke stažení zde.

Akční plán zlepšování 2020 priojektu zdravé obce a procesu místní Agendy 21 v Chuchelné ke stažení zde.

Usnesení o schválení Akčního plánu zlepšování 2020 ke stažení zde.

 

Zápisy pracovní skupiny:

Zápis č. 1/2020 ke stažení zde.