#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

územní plán chuchelná

 

CHUCH_I_TEXT_VYROK.pdf ...................... I.1. Textová část

CHUCH_ I_A_ZCU.pdf ...................... I.a. Výkres základního členění území

CHUCH_I_B_1_DOPR.pdf ...................... I.b1. Koncepce dopravy

CHUCH_I_B_2_VODNI.pdf ...................... I.b2. Koncepce vodního hospodářství

CHUCH_I_B_3_ENERGO.pdf ...................... I.b3. Koncepce energetiky a spojů

CHUCH_I_B_HLV.pdf ...................... I.b. Hlavní výkres – urbanistická koncepce

CHUCH_I_C_VPS.pdf ...................... I.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

CHUCH_II_TEXT_ODUVODNENI.pdf ...................... II.1. Textová část odůvodnění

CHUCH_II_A_KOOR.pdf ...................... II.a. Koordinační výkres

CHUCH_II_B_SIRSI.pdf ...................... II.b. Výkres širších vztahů

CHUCH_II_C_ZPF.pdf ...................... II.c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu