#
#
#
#
#
#

Obsah

Rada obce Chuchelná

Rada obce je však volena nikoli přímo občany obce, ale zastupitelstvem z členů zastupitelstva. I obecní radě zákon svěřuje konkrétní okruh záležitostí. Členem rady je vždy starosta a místostarosta. Rada obce Chuchelná má 5 členů, vedle starosty a místostarosty tedy ještě 3 radní. Rada se schází nepravidelně jeden až dvakrát za měsíc na neveřejných zasedáních a řeší nejrůznější operativní agendu související s chodem obce. 

 

Složení Rady obce Chuchelná pro volební období 2022-2026

Ing. Rudolf Sněhota-starosta

Mgr. Miroslav Josefus-místostarosta

Ing. Milan Nedvěd -člen rady

Aleš Oleják-člen rady

Ing. Ivo Žídek-člen rady