#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Složení komisí a výborů ve volebním období 2018 - 2022

Složení finančního výboru obce Chuchelná:


Ing. Josef Jurášek - předseda finančního výboru

Miroslav Krakovka - člen finančního výboru

 Aleš Oleják - člen finančního výboru


Složení kontrolního výboru obce Chuchelná:


Stanislav Drastík - předseda kontrolního výboru

Bc. Ondřej Lejnar - člen kontrolního výboru

Miroslav Bedrunka - člen kontrolního výboru

 


Složení kulturní komise obce Chuchelná a komise pro zdravou obec a MA21:

MUDr. Ilona Nedvědová - předseda a člen ZO

Patrik Novák - člen ZO

PharmDr. Daniel Bartošík - člen ZO

Petra Mrovec Langrová - člen ZO

Pharm.Dr. Anna Bartošíková - aktivista

Mgr. Alena Němcová - aktivista

Radka Tenglerová - aktivista

Mgr. Helena Musilová - aktivista

Magda Malurová - aktivista

Ing. Liána Vinklárková - aktivista

Jana Mučková - aktivista

Martina Komárková - aktivista

Ing. Josef Kamrád - aktivista

 

Složení stavební komise obce Chuchelná:

Ing. Josef Kubný- předseda, aktivista

Jan Vojkůvka- aktivista

 

Složení  komise  pro projednávání přestupků obce Chuchelná:

Mgr. Viktor Cvek/předseda

Mgr. Pavel Barabáš /člen komise

Meinhard Petr /člen komise

Josef Neuvald/člen komise